Tha an deasbad mu thimcheall feòil dheirg air spionnadh as ùr fhaighinn, le Murray MacLeòid

Nochd aithisg bho chionn ghoirid le eòlaichean meidigeach a rinn sgrùdadh air dè cho fallainn ‘s a tha feòil dhearg ithe, no nach eil, agus a-rèir aon bhuidheann, tha e a’ dol a dh’adhbharachadh atharrachadh bunaiteach.

Chur ceann-suidhe Aonadh nan Tuathanach ann an Alba, Màrtainn Ceannadach, fàilte mhòr air an aithisg.
Chur ceann-suidhe Aonadh nan Tuathanach ann an Alba, Màrtainn Ceannadach, fàilte mhòr air an aithisg.

[English-language version below]

Chan eil fhios a'm nach eil sin beagan ro dhòchasach agus na cheum ro fhada, ach gun teagamh, tha e inntinneach agus a’ tighinn aig àm nuair a tha daoine a’ dèanamh barrachd smaoineachaidh mu bhiadh, bho thaobh na h-àrainneachd agus dè as fhallaine.

Hide Ad

Aig a’ cheann thall, tha e mu dheidhinn ar taghaidh fhèin agus tha saorsa againn sin a dhèanamh.

Hide Ad

Ach, tha am fiosrachadh a thathar a’ toirt dhuinn, agus cò tha a’ toirt seachad an fhiosrachaidh sin, a’ toirt buaidh mhòr.

‘S dòcha gur e sanasachd an eisimpleir as fhèarr airson seo. Tha fios againn glè mhath nach eil ann ach sgeulachd airson toirt oirnn rud a cheannach, ach tha na milleanan mòra a thathas a' cosg air a’ sealltainn gu bheil e ag obrachadh.

Hide Ad

‘S dòcha gu bheil saorsa againn taghadh a dhèanamh ach tha sinn air ar cuairteachadh le nithean a tha a' toirt buaidh air a sin.

San t-seadh seo, tha e follaiseach gu bheil gnìomhachas an àiteachais a’ smaoineachadh g’ eil iad air dheireadh – g’ eil iadsan a tha a’ moladh feòil a sheachnadh ceum air thoiseach nuair a thig e gu bhith a’ toirt buaidh phoblach air daoine.