Boinne ann am beul na gaoithe

CHAIDH togail maoraich a chasg air tràigh Bhàgh Dhealgadaidh (Fiobha) air sgàth truailleadh réididheachd.

• Bho dh’fhosgail an tùr craolaidh as àirde san t-saoghal ann an Tokyo an t-seachdain seo chaidh, tha 1.64 millean duine air tadhal ann.

• Chaidh dà dhràibhear làraidh a mharbhadh air an A9.

• Chuireadh Buidheann ùr Ghàidhlig air chois aig Comhairle na Gaidhealtachd air dhaibh cur ás do Chomataidh na Gàidhlig. Se Hamish Friseal a bhios os a cionn.

Hide Ad
Hide Ad

• Thug Rangers seachad sgrìobhainnean do luchd lagha an SPL a’ buntainn ri cùmhnantan chluicheadairean a dh’fhaodadh a bhith mì-dhligheach.

• Thuirt an Taleban gum bu chòir do NATO air fad eisimpleir na Frainge a leantainn agus Afghanastan fhàgail.

• Bhuail crith-thalmhainn eile ceann a-tuath na h-Eadailt. Fhuair 16 daoine bàs.

• Chuireadh seachdnar an greim ann an Éirinn fo chasaid gun robh iad “a’ stiùireadh ceannairc”.