Boinne ann am beul na gaoithe

Share this article
0
Have your say

Choirich poileas Bhrasil cop-plastaig so-lasanta air son bàs nam ficheadan de dhaoine ann an teine club-dannsa ann am baile Santa Maria.

• Chan eil sgeul air a’ chomhachag a thug ionnsaigh air dithis fhear ann an Inbhir Nis. Thathar am beachd gun do ghabh i fasgadh on droch thìde.

• tharraing Tesco ás a’ chùmhnant aca ri Silvercrest, a’ chompanaidh Éireannach bhon robh iad a’ faighinn burgairean anns an robh feòil eich.

• ann am Baile Mexico, chaidh 32 a mharbhadh agus ceud a leòn ann an spreadhadh ann an ceannachairtealan companaidh ola na stàite, Pemex.

• BIDH Ailean Dòmhnallach, Stafain, a’ bruidhinn mu “Chuimhneachain Cheòlmhor” ri Comann Gàidhlig Inbhir Nis Di-Haoine san Netley Centre.