An econamaidh? A bheil dad eil’ ann?

Mark Wringe, lecturer, Sabhal Mor Ostaig (Gaelic College), Isle of Skye. Picture: Contributed
Mark Wringe, lecturer, Sabhal Mor Ostaig (Gaelic College), Isle of Skye. Picture: Contributed
Share this article
0
Have your say

Sandra Byrne

An t-seachdain seo ’s an ath sheachdain tha sinn a’ cur dà cheist air Pannal an Reifrinn againn. An e an econamaidh an rud as cudromaiche san deasbad? Agus a bheil iad a’ smaoineachadh gu bheil argamaidean làidir aig an dà thaobh mun econamaidh?

A’ freagairt nan ceistean an-diugh tha, clì gu deas, Seòna McClintock á Glaschu, a bhios a’ bhotadh “Chan eil”, Mark Wringe ás an Eilean Sgitheanach, a bhios a’ bhotadh “Tha”, agus Sandra Byrne á Loch Aills, aig nach eil fhios fhathast cò an taobh a thèid i. An ath sheachdain cluinnidh sinn bho Fiona Dunn, Mairead Hamilton agus Alasdair Moireasdan.