More Heritage

More Heritage

Stephen Jardine: Burns Night showcases Scottish hospitality to the world

In theory, it should never work. Just a month after Christmas most of us are still feeling a bit abstemious when it comes to food and drink. So the idea of sitting down to another feast based around a sheep’s stomach and copious amounts of whisky should be a non-starter.

Opinion
Papers also include reported UFO sightings and recipes for invisible ink.

Released files reveal CIA interest in Scottish paranormal research

Declassified documents released online reveal US Central Intelligence Agency interest in Scottish research into the paranormal.

More Heritage 6

Haunting Scottish documentary wins acclaim in Serbia

A haunting and evocative photo documentary examining the legacy left by the Highland Clearances is attracting international attention.

Environment 2
Ex-Scotsman journalist Andrew Marr takes part in the new documentary The Paper Thistle: 200 Years of the Scotsman.

BBC documentary to chart 200 years of The Scotsman

For nearly two centuries it has been reflecting the changing face of Scotland and reporting the events that have shaped the nation.

Lifestyle 23
Teachdaireachd dhochasach ga sealltainn air Arc de Triomphe ann am Paris nuair a chaidh gabhail ris an aonta an-toiseach.

Aonta Pharis: na chloich-mhìle eachdraidheil dhan àrainneachd?

Faisg air deireadh na bliadhn’ an-uiridh (air 4 Samhain) chaidh Aonta Pharis a chur an gnìomh, le còrr math is 100 de na 197 dùthchannan a tha an sàs ann air daingneachadh gu bheil iad a’ gabhail ris an aonta. A-mach às gach nì a thachair ann an 2016, dh’fhaodadh gur e sin an naidheachd bu mhotha a bh’ ann. Oir ged a bheir Brexit is Trump agus gach nì eile buaidh air ar beatha san ath 5 no 10 bliadhna, tha e na chomas dhan aonta sin stad a chur air blàthachadh na cruinne mus bi e ro fhadalach.

More Heritage
Island I Vow is on Loch Lomond. Picture: Getty

Place name of the week: Island I Vow - Eilean a’ Bhùtha

Island I Vow (Elanvow in the fourteenth century) is situated at the northern end of Loch Lomond. A survey of Loch Lomond in 1701 refers to it as Ilan a Bou or the Booth Isle. This would suggest the Gaelic form as Eilean a’ Bhùtha ‘the island of the shop or booth’.

More Heritage
Edinburgh's Christmas & Hogmanay festivals are said to be worth more than 240 million.

Drastic cuts looming for Edinburgh's Christmas and Hogmanay events

Edinburgh's Christmas and Hogmanay festivals face being dramatically scaled back this year after city council chiefs decided to slash their backing for the events.

Lifestyle 49
Ro og gu tuigse cheart a bhith aice air obraichean na h-inntinne: bha Eilidh gle choltach ris an te tha seo

Culaidh-dheasbaid air còireannan, creideamh, àite nam boireannach

Chan eil e furasta breitheanas a thoirt air an nobhail Nas Gile na Sneachd le Cairistìona Stone (Clàr, £7.99). Tha e mu dheidhinn caileag òg, Eilidh, a tha a’ fuireach air croit ann an àite gun ainm faisg air Inbhir Pheotharain anns a’ bhliadhna 1905. Tha i a’ buntainn do theaghlach a tha air leth gràdhach. Ach aon latha tha dithist bhalach anns a’ choimhearsnachd a’ toirt ionnsaigh oirre ’s ga fàgail leth mharbh anns a’ mhòintich.

More Heritage
Dunfermline town centre. While the first part of the town name is Gaelic, the rest is not so clear.

Place name of the week: Dunfermline - Dùn Phàrlain

The name of this town (Dunfermelin in 1128) is of obscure origin. Whilst the first element is clearly Gaelic dùn ‘fort’, the meaning of the rest of the name is a matter of debate, as is the exact location of the fort.

More Heritage
The 2016 Edinburgh International Festival opened up with the spectacular Deep Time event on the castle rock.

Edinburgh Festival in 70th birthday boost after cuts u-turn

The Scottish Government is to restore a controversial funding cut for Edinburgh’s festivals to coincide with their 70th anniversary this year.
Politics 9
People light write 2017 in Princes Street prior to the Hogmanay New Year celebrations in Edinburgh. Picture: PA

10 unusual facts you might not know about Hogmanay in Scotland

WITH 2017 just around the corner we take a look at some of the more interesting facts surrounding Hogmanay.

News
Dhfhosgladh Togalach Pharlamaid na h-Alba an 2004, an deidh ath-steidheachadh na Parlamaid an 1999

Cothrom air coltas na Pàrlamaid san àm ri teachd a threòrachadh

Tha 17 bliadhna bhon a chaidh Pàrlamaid na h-Alba a stèidheachadh ann an Dùn Èideann agus tha mòran air atharrachadh ann am beatha na dùthcha agus anns an t-saoghal phoileataigeach bhon uair sin.

More Heritage
Conon Bridge of course takes its name from the River Conon.

Place name of the week: Conon Bridge - Drochaid Sguideil

Conon Bridge relates of course to the bridge, built between 1807 and 1809, over the River Conon.

More Heritage
The last native St Kildan to die was Rachel Johnson (nee Gillies) , centre with a ribbon in her hair, who died this year. Picture: SWNS

Lost St Kilda census sheds light on island life 250 years ago

A 250-year-old census showing the earliest recorded list of the population living in St Kilda, the remotest part of the British Isles, has been discovered.

Lifestyle 7
Dublin during the events of the Easter Rising in 1916. Picture: Hulton Archive/Getty Images

Memoirs of Scots sniper during Easter Rising to be published

The memoirs of a Scottish woman who played a key role in the Easter Rising that was to eventually lead to Irish independence have been published almost a century after she wrote them.

Heritage 33
The Queen and the Duke of Edinburgh arrive at Applecross in 1958.

Place name of the week: Applecross - A’ Chomraich

This name, whilst seemingly of English origin, is a reinterpretation of an earlier Aporcrossan. This is a Pictish name, meaning ‘confluence of the Crosan river’.

More Heritage
Daniel is Zoe a cluich Dean is Magaidh - Na Saboteurs

Dùbhlan sgrìobhaidh a bhuilich cothrom is misneach air tàlant ùr

Thàinig am beachd airson Na Saboteurs bho chòmhradh a bh’ agam leis an stiùiriche Michael Hines, bho The Woven Thread, companaeachidh a chaidh a stèidheachadh gus comadaidhean agus dràma a dhèanamh do BhBC ALBA.

More Heritage
Fort William is a regular venue for the UCI Mountain Bike World Cup. Picture: PA

Place name of the week: Fort William - An Gearasdan

This is a relatively modern name, coined in English after Prince William, a man unpopular in the Gaelic world for his part in putting down the Jacobite rebellion of 1745.

More Heritage
Togalach ur a chaidh fhosgladh ann an 2015 aig Pairc Gnothachais na h-Oitire ann Dun Omhain, goireas a chaidh a thogail le taic bho HIE agus an t-Aonadh Eorpach

Mì-chinnt a’ fàgail sgleò air cùisean Bhrexit air a’ Ghàidhealtachd

Coltach ri iomadach nì eile a bheir buaidh air eaconamaidh na h-Alba agus air eaconamaidh Bhreatainn, ’s ann air sgìrean iomallach is sgìrean a tha feumach air taic a thuiteas a’ bhuille as cruaidhe nuair a thig Brexit gu buil aig a’ cheann thall a rèir choltais. Tha sin dha-rìribh fìor mun Ghàidhealtachd agus na h-Eileanan, ach an-dràsta ’s e ’s motha a tha cur dragh air daoine air a’ Ghàidhealtachd: a’ mhì-chinnt.

More Heritage
Scots writer and scientist Hugh Miller. Picture: Contributed

Works of Hugh Miller inspires NTS celebration of heroes

THE work of Hugh Miller, the Cromarty-born 19th century writer and scientist, has inspired a programme of events heralding local heroes being led by the National Trust for Scotland

News
Load more