More Heritage

More Heritage

Place name of the week: Troon - An Truthail

The name Troon (le Trone in 1371 and le Trune in 1464) is likely British (i.e. Pictish) in origin, from a word cognate with Welsh trwyn ‘nose, cape’, which represents the topography very well.

More Heritage
De rinn a bhean son a bhileag paipeir fhaighinn a tha leigeil a ceile as a' phriosan? Rinn Tormod Calum drama a The Order of Release le Millais.

An t-àit’ againn an eachdraidh, an t-àit’ aig an eachdraidh annainne

Tha mi a’ cur fàilte bhlàth air An Fhìrinn agus a’ Bhreug: Deich Dealbhan-Cluiche le Tormod Calum Dòmhnallach, air a dheasachadh le Michelle NicLeòid (AUP, £12). Rugadh Tormod Calum (1927–2000) ann a Thunder Bay, Canada, ach thogadh e ann an Tunga ann an Leódhas. Thug e a bheatha mar sgrìobhadair a’ toirt iomradh air muinntir Leódhais, air an àit’ acasan ann an eachdraidh, agus air an àit’ aig eachdraidh anntasan. Rinn e seo san dà chànain ’s ann an ceithir modhan-sgrìobhaidh – bàrdachd, sgeulachdan, nobhailean, dealbhan-cluiche. Duine dìcheallach. Duine comasach.

More Heritage
Young film-maker Zeki Basan. Picture: Contributed

16–year-old Scots film-maker captures vision of John Muir

A 16-year-old Scottish filmmaker has followed in the footsteps of John Muir, creating a short film on the wild places found along the John Muir Way.

News 2
Broadcaster Robbie Shepherd stood down from presenting 'Take The Floor' on Radio Scotland in September.

Robbie Shepherd honoured at Scots Trad Music Awards

Robbie Shepherd, one of the most distinctive voices in Scottish broadcasting for more than three decades, was given a special honour at the nation’s annual “trad music” Oscars.
Lifestyle
Oideas Gael, Colaiste Ghaidhlig na h-Eireann, Gleann Cholm Cille, Dun nan Gall. Tha a cholaiste air a bhith a tairgsinn chursaichean goirid ann an canan is cultar Gaidhlig na h-Eireann bho 1984

Turas taistealachd do dh’Èirinn às leth a’ chànain is a’ chultair

Chuir mi seachdain anabarrach math agus inntinneach seachad as t-samhradh aig a’ Cholaiste Ghàidhlig, Oideas Gael, ann an Dùn nan Gall, an ceann an iar-thuath na h-Èireann.

More Heritage
The Clydesdale Bank tower opened by Princess Diana and Prince Charles at the Glasgow Garden Festival in April 1988.

The Glasgow Garden Festival: A true legacy or a glorious failure?

For many the Glasgow Garden Festival is fondly remembered for the Coca-Cola Roller roller coaster, new developments in the city and a turning point in the history of Glasgow, but did the Festival really have a lasting legacy?

News 7
Gleneagles is best known for its golf courses and its hotel.

Place name of the week: Gleneagles - Gleann Eagais

The name Gleneagles (Glennegas in 1482) has been subject to several interpretations - in both Gaelic and Scots - which have influenced the form of the name over time.

More Heritage
The letter penned by Fanny Stevenson the day after the author passed away.

Letter describing RL Stevenson's final hours secured for nation

A moving letter describing the final hours of Robert Louis Stevenson has been secured for the nation.
Lifestyle 1
Miners are pictured underground at the Frances Colliery in 1942, a rare image as itwas unusual for the men to be photographed at work near the coal face. Althoughrumours of the pits closure were active in 1982, miners were assured that their jobswere safe, but in 1985 the National Coal Board announced that the Frances was toclose with the loss of 500 jobs. PIC Contributed.

The men and women of Fife’s industrial past

The men and women who supported Fife’s beating industrial heart during the 19th and early 20th Century have been celebrated in a new book.

News 2
A restored section of the 17th century map.

Rare 17th century map found stuffed up an Aberdeen chimney is saved for the nation

It was scrunched up into a ball and stuffed up a chimney as a makeshift draught excluder.
Lifestyle 1
The name Kirkcudbright partly reflects Cuthbert, a Northumbrian saint.

Place name of the week: Kirkcudbright - Cille Chuithbeirt

Kirkcudbright (Kyrkecuthbert 1200-06) is a name of Gaelic origin, although the first part Kirk- appears to be borrowing into Gaelic from either Scots kirk or Norse kirkja both meaning ‘church’.

More Heritage
The Scots Trad Music Awards brought festivities to Dundee

Cultar is Ceòl aig Na Trads

Tha cuirm dhuaisean bliadhnail nan Trads, a bhios a’ gabhail àite oidhche Shathairne sa tighinn, gu tric air a samhlachadh ri pàrtaidh oidhche Nollaige do luchd-ciùil tradaiseanta.

More Heritage
Claire Foy as the Queen in the Netflix drama The Crown.

Aidan Smith: Royal drama is an everyday tale of boozy, bickering, lustful telly addicts

A strong and sexy HRH in the Netflix drama The Crown has made a belated loyal subject of Aidan Smith

Opinion 2
HRH Duke of Rothesay  PIC Ian Rutherford

Prince Charles’ restaurant to open in Ballater next week

A restaurant set up by Prince Charles’ charity to help a Deeside village recover from the devastating floods of last winter will open next week.

News
Princes Square summed up the forward looking ambition of late-1980s Glasgow. Picture: Jean O'Reilly

Glasgow's Princes Square shopping centre named 'building of the century'

The Scottish Parliament and the modern extension to Edinburgh’s Victorian Royal Museum have lost out to one of Glasgow’s main shopping centres to be named the nation’s best building of the last 100 years.

Heritage 18
Stafainn ann an Ear-thuath an Eilein Sgitheanaich, aon de na sgirean duthchail air a Ghaidhealtachd a tha fulang le droch easbhaidh.

A’ comharrachadh bochdainn is easbhaidh ann an sgìrean dùthchail

Thàinig na figearan as ùire a-mach o chionn ghoirid bho Chlàr Iom-easbhaidh na h-Alba (Scottish Index of Multiple Deprivation, no SIMD), agus b’ ann ann am bailtean-mòra agus bailtean na h-Alba a bu mhotha a chaidh easbhaidh is bochdainn a chomharrachadh. Ach a bheil na modhan sgrùdaidh airson a’ Chlàir a’ ciallachadh nach eilear a’ tomhas cuid de na rudan a bhios ag adhbharachadh easbhaidh ann an sgìrean dùthchail?

More Heritage
Land's End to John o' Groats is a popular endurance challenge, covering the length of the UK mainland. Picture: PA

Place name of the week: John o’ Groats - Taigh Iain Ghròta

Although much tradition has built up concerning the origin of this name, it is a fact that a 1496 charter exists mentioning a John Grot in relation to the lands of Duncansby where this place is situated.

More Heritage
Ceoladairean air an ard-urlar aig Seachdain na Gaidhlig an-uiridh. Tha feis am-bliadhna a tachairt an t-seachdain-sa.

Seachdain na Gàidhlig a’ leigeil ris a’ chànain sa phrìomh bhaile

Bidh Seachdain na Gàidhlig a’ comharrachadh na Gàidhlig ann am prìomh bhaile na h-Alba. Le tachartasan a bhios a’ cur na Gàidhlig aig a chridhe, a’ sealltainn gum bi an cànan eachdraidheil seo a’ toirt buaidh air Dùn Èideann san latha a th’ ann an-diugh, tha mi a’ mèorachadh air cho cudromach ‘s a tha an fhèis. Agus chan eil àite nas fheàrr airson meòrachadh mar seo a dhèanamh na ann an colbh Gàidhlig pàipeir nàiseanta, air a chlò-bhualadh ann an Dùn Èideann fhèin. Dhòmhsa, mar oileanach PhD ann an Oilthigh Dhùn Èideann, tha dàimh gu math dlùth eadar a’ Ghàidhlig agus Dùn Èideann. Chan e a-mhàin cànan nan Eilean Siar a th’ innte, ach cuideachd cànan ar prìomh bhaile. Agus tha mi an dòchas gum fairich agus faic sibh an dàimh sin aig tachartasan Seachdain na Gàidhlig.

More Heritage
The River Tay between Dundee and Newport on Tay. Picture: Ian Rutherford

Place name of the week: Tay - Tatha

The word ‘ancient’ is often used inappropriately in relation to the Gaelic language, but the name of the River Tay is undeniably ancient.

More Heritage
Cavers Castle near Hawick. Picture: Rettie

Bombed ruins of 800-year-old Scottish castle awaiting transformation

THE ruins of an 800-year-old castle that was bombed by the British army could have a new lease of life, as a dream family home.

Companies
Load more