DCSIMG

Local Events Search

powered by
www.wow247.co.uk
Search

Dh’fhalbh na breabadairean, dh’fhalbh a’ chuibheall-snìomh, ach tha clòimh a’ tilleadh sna h-eileanan co-dhiù

  • by TORMOD E DÒMHNALLACH
 

NUAIR a bha mi ’nam òganach bha airgead gann, ach bha prìs reusanta air clòimh, agus gheibhte na phàigheadh màl na bliadhna.

 

Comments

 
 

Back to the top of the page